ARBEJDSOMRÅDER
a) rådgivningen inden for miljørigtig projektering. Ydelsen bygger på principperne i BPS 121 og i  PAR's ydelsesbeskrivelse om miljørigtig  projektering
b) traditionel arkitektbistand i forbindelse med nybyggeri, ombygninger og renovering
c) arrangør af konferencer, ekskursioner, udstillinger væsentligst med fokus på miljøforhold i byggeri og planlægning 
d) udarbejdelse af grafiske materiale, hjemmesider m.m.

 Tegnestuen har en bred erfaringen inden for materialers og produkters miljøpåvirkning. Research og udvikling af processer og systematik til vurdering af bygningers miljøeffekter. Energien som omdrejningspunkt - anvendelsen og det arkitektoniske udtryk af alternative energiformer i byggeri og planlægning. Synsvinklen er arkitektens, arkitekturen skal med i processen.

I samarbejde med 8 andre tegnestuer har tegnestuen været med til at udvikle et miljøledelsessystem, som er et specielt udviklingsprojekt støttet af Miljøstyrelsens kompetenceordning under renere teknologi. Systemet er nu videreudviklet til PAR's ydelsesbeskrivelse for miljørigtig projektering.

 

UDVALGTE OPGAVER / SAGSREFERENCER:

Generelle referencer

Medlem af Programledelsen til fremme af Økologisk Byggeri, (nu nedlagt) By- og boligministeriet (nu under Erhvervs- og Boligstyrelsen)     
Udarbejdelse af miljøprofil for private tegnestuer 1998 - 2002
Ansvarlig for udvikling af miljøledelseskoncept 1999 - 2001
Medforfatter til folder om anvendelse af solceller (Energistyrelsen og DOMUS arkitekter). 2000

Restaurering / Byfornyelse og Boligforbedring - referencer
Altaninddækninger, Handikaphuset, Kbh. med anvendelse af solceller og solvæg, 2000
Domstolsstyrelsen: renovering af retsbygninger i Grønland, 2001-2002
Udarbejdning af skitseforslag til minihotel på Højbro Plads. 2000
Forslag til naturlig ventilation i atrium. 2000

Sport & Kultur - referencer
Ombygning af Danmarks Designskole. 2000 - 2001 

Ældrecentre / Boligbyggeri - referencer
Prækvalifikation: Ældreboliger i Albertslund
Nye boligenheder i Sandholmlejren. 2002
JØB, renovering af lejligheder
Egen bolig, ombygning af gård fra 1850erne

Skolebyggeri - referencer
SKUB Gentofte, Kommunens skoleudbygningsprojekt, planlægning 

Erhvervsbyggeri - referencer
Luxo's hovedsæde i Ballerup, miljørigtig projektering, naturlig ventilation, canadisk solvæg m.m.
Ansvarlig for forslag til miljørigtig ombygning af RAMBØLLs hovedsæde. Virum. 2000

 

KONTAKT

tilbage til forsiden